αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   
Για ιδιώτες

ANCORIA LIFE POLICY

Ο έγκαιρος οικονομικός προγραμματισμός αποτελεί το κλειδί στην αντιμετώπιση των μικρών ή μεγάλων αναγκών που αντιμετωπίζουμε σε κάθε στάδιο της ζωής μας. Το Ancoria Life Policy σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε το δικό σας αποταμιευτικό πλάνο μέσα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, καινοτομίας και ευελιξίας.
Για επιχειρήσεις
Pension Plan

ANCORIA PENSION PLAN

Το επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο το οποίο αποτελεί την εναλλακτική επιλογή στα παραδοσιακά ταμεία προνοίας. Χωρίς κανένα κόστος σύστασης, η κάθε επιχείρηση μπορεί μέσω του Ancoria Pension Plan να προσφέρει στους εργαζομένους της τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα σύγχρονο συνταξιοδοτικό σχέδιο με σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα.

facebook   Linked in   Youtube   Instagram