αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

Ancoria Life Policy


Αν αποτύχεις να σχεδιάσεις, τότε σχεδιάζεις να αποτύχεις.


Σε όλα τα στάδια της ζωής θέτουμε στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Οι στόχοι αυτοί είναι προσωπικοί και διαφέρουν για τον καθένα, αλλά η επίτευξή τους έχει πάντοτε ένα κοινό παρονομαστή – τον έγκαιρο οικονομικό προγραμματισμό.

Το Ancoria Life Policy αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο που ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το οικονομικό του πλάνο, με βάση τις προσωπικές του ανάγκες. Μέσω ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής, το Ancoria Life Policy προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών με παγκόσμια διασπορά, σε ένα περιβάλλον ευελιξίας και απλότητας. 

Κύρια χαρακτηριστικά

Ο ιδιοκτήτης του Ancoria Life Policy έχει τη δυνατότητα να:
  • Μεταφέρει στο συμβόλαιό του όσα χρήματα επιθυμεί όποτε το επιλέξει, χωρίς κανένα περιορισμό.
  • Ρευστοποιήσει μέρος ή όλο το ποσό του συμβολαίου ανά πάσα στιγμή.
  • Επιλέγει πού θα τοποθετήσει τα χρήματά του μέσα από ένα ευρύ φάσμα αποταμιευτικών και επενδυτικών ταμείων με παγκόσμια διασπορά.
  • Έχει άμεση πρόσβαση στο λογαριασμό του μέσω της υπηρεσίας Ancoria Online Service. 
  • Διασφαλίζει πως οι δικαιούχοι του θα λάβουν σε περίπτωση θανάτου το 101% της τρέχουσας αξίας του συμβολαίου.

facebook   Linked in   Youtube