αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

«Για μένα δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση από τη μόρφωση των νεαρών ατόμων. Ο ανθρώπινος νους είναι το πολυτιμότερο αγαθό στον κόσμο και ποτέ δεν πρέπει να μένει αναξιοποίητος.» Sievert Larsson


Μια σύγχρονη και υπεύθυνη επιχείρηση οφείλει να επιστρέφει στο κοινωνικό σύνολο τον καλύτερό της εαυτό. Το φιλανθρωπικό έργο της Ancoria Insurance παραμένει αδιάκοπο, με κινητήρια δύναμη τον ιδρυτή της εταιρείας κ. Sievert Larsson. Η μεγάλη βαρύτητα που δίνει ο κ. Larsson στη μόρφωση των νέων και ειδικότερα στο αναφαίρετο δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, τον ώθησε στην ίδρυση του ιδρύματος υποτροφιών Sievert Larsson Scholarship Foundation το 2007. Ορόσημο στην προσπάθεια αυτή αποτέλεσε η απόφαση του κ. Larsson να δωρίσει το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην Ancoria Insurance Public Ltd στο ίδρυμα.

Από τότε, η εταιρεία διανέμει τα κέρδη της στο ίδρυμα και οι αξίες της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένες με την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό διαχρονική δέσμευση της Ancoria Insurance αποτελεί η οικονομική στήριξη αριστούχων, ικανών και υποσχόμενων μαθητών, από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Σήμερα, το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ancoria Insurance που αφορά στην Κύπρο, προβλέπει την παροχή, σε ετήσια βάση, συνολικά εννέα υποτροφιών, έξι σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και τρεις σε φοιτητές κορυφαίων πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου.

facebook   Linked in   Youtube   Google Plus