αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

Η σημασία της αποταμίευσης - επένδυσης για τον οικονομικό προγραμματισμό

Η σημασία της αποταμίευσης-επένδυσης για τον οικονομικό προγραμματισμό
Η σημασία της αποταμίευσης-επένδυσης για τον οικονομικό προγραμματισμό

O έγκαιρος οικονομικός προγραμματισμός αποτελεί το κλειδί για την αντιμετώπιση των μικρών ή μεγάλων αναγκών που θα αντιμετωπίσουμε σε κάθε στάδιο της ζωής μας, αλλά και την επίτευξη των μελλοντικών οικονομικών μας στόχων. Ανεξαρτήτως αν είναι μεσοπρόθεσμοι, όπως για παράδειγμα οι σπουδές των παιδιών, ή μακροπρόθεσμοι, όπως η ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος, οι στόχοι ενδείκνυται να είναι μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, όπως η ηλικία, το επενδυτικό προφίλ, τα εισοδήματα και οι διάφορες υποχρεώσεις. Τελικά, απομένει να επιλεχθεί η κατάλληλη στρατηγική που θα μας οδηγήσει πιο αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων μας.
 
Προς αυτή την κατεύθυνση, η παραδοσιακή αποταμίευση σε τραπεζικούς καταθετικούς λογαριασμούς δεν είναι αρκετή, ιδιαιτέρως αν αναλογιστούμε τα πολύ χαμηλά επιτόκια που προσφέρουν τα τραπεζικά ιδρύματα, ως επακόλουθο της συνεχιζόμενης χαλαρής νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών. Ο πληθωρισμός, αν και στις μέρες μας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μειώνει περαιτέρω την αξία της απλής αποταμίευσης. Συνεπώς, κατά την αναζήτηση υψηλότερης απόδοσης χρειάζεται πλέον να κοιτάξουμε μια εναλλακτική μορφή αποταμίευσης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα· την επένδυση. Για να αποφύγουμε λανθασμένες επενδυτικές πρακτικές του παρελθόντος, είναι καλό να θυμηθούμε τις ακόλουθες δύο βασικές αρχές∶
 

  1. Διασπορά επενδυτικού κινδύνου
Η αντίθετη πρακτική τοποθέτησης όλων των αυγών στο ίδιο καλάθι. Η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου επιτυγχάνεται πρωτίστως επενδύοντας σε όλες τις κύριες κατηγορίες επενδύσεων, δηλαδή τις μετοχές, τα ομόλογα και τα μετρητά. Επιπρόσθετη διαφοροποίηση παρέχεται με τοποθετήσεις σε ποικιλία γεωγραφικών περιοχών και σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, οι οποίες θα αντιδρούσαν διαφορετικά στο ίδιο γεγονός. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η σταθερότητα στην απόδοση της επένδυσης και ταυτόχρονα μειώνεται η πιθανότητα απότομης πτώσης στην αξία της, αφού εάν σε συγκεκριμένο μέρος της επένδυσης υπάρξει αστάθεια, τα υπόλοιπα μέρη θα αντισταθμίσουν – σε ορισμένο βαθμό – τα αποτελέσματα του πρώτου, στο σύνολο της επένδυσης.
 
  1. Η δύναμη της σύνθετης κεφαλαιοποίησης
Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν την αποκάλεσε το όγδοο θαύμα και τη μεγαλύτερη δύναμη στο σύμπαν. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι μια επένδυση έχει απόδοση 6% ετησίως, η αξία της επένδυσης θα διπλασιάζεται κάθε 12 χρόνια! H σύνθετη κεφαλαιοποίηση, δηλαδή η επανεπένδυση του κέρδους στο αρχικό κεφάλαιο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της σταθερής και μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, αφού μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης του κεφαλαίου. Με την πάροδο του χρόνου, παρέχεται η δυνατότητα μελλοντικής απόδοσης επί προηγούμενων κερδών, με την επανάληψη του κύκλου να έχει ως αποτέλεσμα την εκθετική αύξηση στο αρχικό κεφάλαιο. Για να έχει αποτέλεσμα, απαιτείται χρόνος και υπομονή. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσουμε, τόσο το καλύτερο. Δεν έχει σημασία αν θεωρούμε μικρό το ποσό που είμαστε σήμερα σε θέση να εξοικονομούμε. Μια μικρή επένδυση που γίνεται νωρίς, μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο ποσό από μια μεγάλη επένδυση που γίνεται αργότερα!
 
Οι πιο πάνω αρχές υιοθετούνται απόλυτα στα επενδυτικά ταμεία που προσφέρονται μέσω του Ancoria Life Policy, που αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για έγκαιρο οικονομικό προγραμματισμό. Ο καθένας μπορεί να επενδύσει οποιοδήποτε ποσό αποφασίσει, όποτε το επιθυμεί χωρίς καμία υποχρέωση ή δέσμευση για καταβολή τακτικού ασφαλίστρου, έχοντας επιλογή από ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ταμείων. Tα χρήματα που τοποθετούνται επενδύονται άμεσα, χωρίς να χάνεται κανένα μέρος τους σε άλλες ασφαλιστικές καλύψεις ή σε έξοδα διαμεσολάβησης. Οι τιμές και οι καθαρές αποδόσεις των ταμείων δημοσιεύονται καθημερινά στην ιστοσελίδα της Ancoria Insurance. Επιπλέον παρέχεται διαδικτυακή πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό του καθενός καθώς και δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας Ancoria Online.
 
Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά για τον οικονομικό μας προγραμματισμό. Η πιο κατάλληλη περίοδος να ξεκινήσουμε, αν δεν το έχουμε ήδη πράξει, είναι πάντα το παρόν. Ας καθορίσει πρώτα ο καθένας από μας τις προτεραιότητες και τους στόχους του. Η αποταμίευση-επένδυση αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την επίτευξή τους.
 
Κωνσταντίνος Αριστοδήμου
Head of Sales and Business Development - Ancoria Insurance Public Ltd
 


facebook   Linked in   Youtube