αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

Μπορώ να βασιστώ στην κρατική σύνταξη;

Σύνταξη & Οικονομικός Σχεδιασμός (Financial Planning)
Σύνταξη & Οικονομικός Σχεδιασμός (Financial Planning)
Share this article:
Rate this article:
Category:

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση στον τόπο μας, ακούμε και διαβάζουμε συχνά για τον σοβαρό κίνδυνο οι μελλοντικές μας συντάξεις να αποδειχθούν ανεπαρκείς κατά τηv τρίτη ηλικία.

Είναι σημαντικό πρώτα να καθορίσουμε τι θεωρείται επαρκές ή ικανοποιητικό συνταξιοδοτικό εισόδημα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσο κοντά ή μακριά είμαστε από τη διασφάλιση αυτού του στόχου αλλά και για να προγραμματιστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα.

Ικανοποιητικό συνταξιοδοτικό εισόδημα θεωρείται αυτό που διασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση διατηρώντας ταυτόχρονα το επίπεδο ποιότητας ζωής που απολάμβανε κανείς πριν την αφυπηρέτηση. Ο εμπειρικός κανόνας – ο οποίος προκύπτει από διεθνείς μελέτες – καταδεικνύει ότι, για να διατηρηθεί το επίπεδο ποιότητας ζωής που απολάμβανε κανείς πριν την αφυπηρέτηση, το «ποσοστό αναπλήρωσης εισοδήματος» (δηλαδή η σχέση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος με το εισόδημα προ συνταξιοδότησης) πρέπει να κυμαίνεται γύρω στο 70%-80%. Για παράδειγμα εάν το μηνιαίο εισόδημα προ συνταξιοδότησης ήταν €3,000 τότε το επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα πρέπει να κυμαίνεται στις €2,000-€2,500 το μήνα.

Σήμερα, για το μεγαλύτερο ποσοστό των Κυπρίων, η μόνη πηγή συνταξιοδοτικού εισοδήματος είναι η  κρατική σύνταξη που παρέχεται μέσω του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Παρά το γεγονός ότι το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υποχρεωτικό, το ποσοστό αναπλήρωσης που προσφέρει στους συνταξιούχους σπάνια υπερβαίνει το 50%, ακόμη και για τους χαμηλά αμοιβόμενους, ενώ για τους υψηλά αμοιβόμενους το ποσοστό αυτό είναι πολύ  χαμηλότερο. Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέραμε πιο πάνω, αυτά τα «ποσοστά αναπλήρωσης» δεν επαρκούν για τους πλείστους συνταξιούχους και η κρατική σύνταξη θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα ποσό που θα μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες μόνο.

Συμπερασματικά, η συντριπτική πλειοψηφία των μελλοντικών Κυπρίων συνταξιούχων δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην κρατική σύνταξη και θα χρειαστεί συμπληρωματικούς πόρους για να διατηρήσει ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο κατά την αφυπηρέτηση. Η πρόκληση, συνεπώς, είναι να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες που θα αυξήσουν το «ποσοστό αναπλήρωσης» στο επίπεδο που χρειάζεται. Οι ενέργειες αυτές είναι σημαντικό να γίνουν έγκαιρα  μέσω εταιρειών και προϊόντων που εξειδικεύονται σε αυτό τον τομέα.

Ελένη Κωνσταντίνου, CFA
Product and Institutional Sales Manager - Ancoria Insurance Public Ltd


Η Ancoria Insurance Public Ltd εξειδικεύεται στην παροχή επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχεδίων και εξατομικευμένων επενδυτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής προσφέροντας λύσεις για οικονομικό προγραμματισμό. Είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο από το 1987 και διαθέτει διεθνή πελατειακή βάση πέραν των 20,000 ατόμων.

Κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι το ίδρυ¬μα υποτροφιών Sievert Larsson Scholarship Foundation, μέσω του οποίου η εταιρεία διανέ¬μει τα κέρδη της για να παρέχει οικονομική στήριξη σε αριστούχους μαθητές. Η Ancoria Insurance αποτελεί επίσης έναν από τους κύριους μετόχους της νεοσύστατης Ancoria Bank. 


facebook   Linked in   Youtube   Google Plus