αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

Ancoria Pension Plan


Ένα σύγχρονο και καινοτόμο επαγγελματικό συνταξιοδοτικό
σχέδιο με φορολογικά οφέλη για επιχειρήσεις και εργαζόμενους. 

 
Το Ancoria Pension Plan, χωρίς κανένα κόστος σύστασης, με απλές διαδικασίες διαχείρισης και με σημαντικά φορολογικά και άλλα οφέλη, αποτελεί ιδανική λύση για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου. 

Κύρια χαρακτηριστικά του Σχεδίου
  • Η κάθε επιχείρηση δημιουργεί το δικό της Συνταξιοδοτικό Σχέδιο προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες της.
  • Το κάθε μέλος έχει την ευχέρεια να επιλέξει την επενδυτική πολιτική που επιθυμεί μέσα από εξειδικευμένα συνταξιοδοτικά ταμεία που εξυπηρετούν όλα τα επενδυτικά προφίλ.
  • Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς τους και να τροποποιούν την επενδυτική τους πολιτική ανά πάσα στιγμή μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Ancoria Online Service.
  • Οι συνεισφορές των μελών και του εργοδότη τυγχάνουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης ίδιας με αυτή που έχουν τα Ταμεία Προνοίας.

Γιατί να επιλέξετε την Ancoria 
  • Διαθέτουμε τεχνογνωσία 30 χρόνων στη διαχείριση κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Προσφέρουμε 5 Συνταξιοδοτικά Ταμεία που απευθύνονται σε όλα τα επενδυτικά προφίλ.
  • Διατηρούμε μακροχρόνιες συνεργασίες με διακεκριμένους χρηματοπιστωτικούς και επενδυτικούς οργανισμούς.

 
 

facebook   Linked in   Youtube