αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

Σχεδιάστε το μέλλον σας


Με το Ancoria Life Policy θα κάνετε ένα ουσιαστικό βήμα προς την
εξασφάλιση των μελλοντικών σας οικονομικών στόχων.


Η Ancoria Insurance, μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της, σας βοηθάει να προσδιορίσετε το επενδυτικό σας προφίλ και τις επιλογές που σας ταιριάζουν, για να σχεδιάσετε το δικό σας Ancoria Life Policy με μοναδικό γνώμονα τις προσωπικές σας ανάγκες. 

Μέσω του Ancoria Life Policy παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός εξατομικευμένου χαρτοφυλακίου με παγκόσμια διασπορά που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες και στους στόχους σας. Έχοντας διανύσει μία επιτυχημένη πορεία πέραν των 30 ετών, εξυπηρετώντας τις ανάγκες ενός διεθνούς πελατολογίου, η Ancoria Insurance διαθέτει την εμπειρία αλλά και την εξειδίκευση να προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ταμείων που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους οικονομικούς στόχους σας.

Με το Ancoria Life Policy έχετε την ευελιξία να κάνετε τακτικές πληρωμές ασφαλίστρων (regular premiums) ή και ευέλικτες πληρωμές (single premiums) σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιλέξετε εσείς. Ταυτόχρονα, έχετε τη δυνατότητα ρευστοποίησης μέρους ή όλου του ποσού που έχετε συσσωρεύσει ανά πάσα στιγμή.

 

facebook   Linked in   Youtube   Google Plus