αποταμίευση | επένδυση | σύνταξη   

Γιατί να αποταμιεύσετε για τη συνταξιοδότηση


Για να διατηρήσετε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότηση,
το συντάξιμο εισόδημά σας θα πρέπει να ισούται περίπου με το 80% του
τελευταίου μισθού σας.


Προετοιμαστείτε σήμερα για το αύριο
Με δεδομένο ότι το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, οφείλουμε να διασφαλίσουμε επαρκείς αποταμιεύσεις για όλα τα χρόνια της συνταξιοδότησης. 

Διατηρήστε την ποιότητα ζωής σας
Η κρατική σύνταξη καλύπτει ένα μικρό μέρος του απαιτούμενου συνταξιοδοτικού εισοδήματος. Επομένως, το εισόδημα αυτό θα πρέπει να ενισχύεται από επιπρόσθετες πηγές. Τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια αποτελούν έναν από τους κύριους πυλώνες ενίσχυσης του συνταξιοδοτικού σας εισοδήματος. 

Πώς μπορώ να προετοιμαστώ καλύτερα για τη συνταξιοδότησή μου;
  • Αποκτήστε προβάδισμα
    Προγραμματίζοντας έγκαιρα το μέλλον σας, έχετε περισσότερες πιθανότητες να επιτύχετε τους στόχους σας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο επενδυτικός σας ορίζοντας, τόσο πιθανότερο είναι να επιτύχετε τους συνταξιοδοτικούς σας στόχους. 
  • Σχεδιάστε με σύνεση
    Κάθε άτομο έχει διαφορετικές ανάγκες και χαρακτηριστικά. Είναι απαραίτητο και σημαντικό να κατανοήσετε το επενδυτικό σας προφίλ, έτσι ώστε να επιλέξετε την επενδυτική πολιτική που σας ταιριάζει. 
  •  Διευρύνετε τις πηγές των εισοδημάτων σας
    Το 1994 η Παγκόσμια Τράπεζα προσδιόρισε τρεις πυλώνες συνταξιοδότησης που λειτουργούν συνδυαστικά ώστε να εξασφαλίζεται ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα.
 
 
1ος Πυλώνας
Κρατική Σύνταξη
Ο 1ος πυλώνας διασφαλίζει ένα ελάχιστο συνταξιοδοτικό εισόδημα για κάλυψη των βασικών αναγκών.
 
2ος Πυλώνας
Επαγγελματική Σύνταξη
Ο 2ος πυλώνας περιλαμβάνει επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια όπου συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και το τελικό όφελος εξαρτάται από το ύψος των εισφορών και τις αποδόσεις των σχεδίων.
 
3ος Πυλώνας
Ιδιωτική Σύνταξη
Ο 3ος πυλώνας περιλαμβάνει τα ιδιωτικά αποταμιευτικά σχέδια για σκοπούς ενίσχυσης του συνταξιοδοτικού εισοδήματος που προκύπτει μέσα από τους δύο πρώτους πυλώνες.

 

facebook   Linked in   Youtube   Google Plus